66. Powrót do kraju z Paranagua, Brazylia.

  66. Powrót do kraju z Paranagua, Brazylia. [55]– „Studzianki” – 1995 r.  DWT = 33 450 t.   L = 199 m.   Onego czasu byłem zaokrętowany jako kapitan, a co się działo – pokrótce Wam opowiem: W drodze z Ringaskiddy do Brazylii, bunkrowaliśmy na redzie Las Palmas. Tu, po moich stanowczych teleksach, łaskawie przysłano speca do naprawy radarów, gdyż oba radary były uszkodzone. Okazało się, że spec, który specjalnie przyleciał ze Szczecina do Las Palmas, otrzymał od inspektora do spraw radiowych armatora tzw. płytkę do wymiany w radarze, ale nie do takiego jaki jest na statku! Spec naprawił oba … Czytaj dalej 66. Powrót do kraju z Paranagua, Brazylia.