76. Wieloletnie starania o bezpłatny urlop w PŻM. 1989 r.

  76. Wieloletnie starania o bezpłatny urlop w PŻM. 1989 r.   Onego czasu byłem kapitanem od kwietnia 1971 r., a co się działo – pokrótce Wam opowiem:Kapitanem zostałem w PŻM-ie na początku 1971 roku mając 32 lat. Podanie o udzielenie mi urlopu bezpłatnego złożyłem chyba w 1977 r., już dokładnie nie pamiętam. Co rok zbierała się komisja złożona z przedstawicieli Kadr, Partii i Związku zawodowego marynarzy i rozpatrywała podania o urlopy, a listę wytypowanych zatwierdzał dyrektor d/s pracowniczych. I co roku nie było mnie na liście urlopowiczów. Już nawet ten, który w 1971 r. był ze mną na statku … Czytaj dalej 76. Wieloletnie starania o bezpłatny urlop w PŻM. 1989 r.