80. Lekceważenie bezpieczeństwa załogi i statku. („wina” cz. 1/2)

  80. Lekceważenie bezpieczeństwa załogi i statku. („wina” cz. 1/2) [52]– „Kopalnia Borynia” – 1993 r.   DWT = 11 900 t.  L = 144 m.   Onego czasu byłem zaokrętowany jako kapitan, a co się działo – pokrótce Wam opowiem: Od 20.11.1992 r. do połowy marca 1993 r. byłem na urlopie i dniach wolnych, potem w rezerwie. W pierwszy dzień po Wielkanocy zostałem powiadomiony, że polecę z 18 załogantami do Brazylii, do portu SEPETIBA, leżącego ok. 80 km na zachód od Rio de Janeiro. Kilka dni przed Wielkanocą byłem mocno zaziębiony i jeszcze nie czułem się zupełnie zdrowy. Dyrektor Jan … Czytaj dalej 80. Lekceważenie bezpieczeństwa załogi i statku. („wina” cz. 1/2)