KULTURA ŻEGLARSKA

Kultura żeglarska, żeglarskie obyczaje, żeglarska tradycja, życie na dawnych żaglowcach oraz współczesne kanony dobrego zachowania wśród Żeglarzy, etykieta żeglarska, szanty, czas wolny oraz czas pracy na pokładzie, żeglarski savoir vivre, żeglarstwo jako styl życia oraz geneza powstania wielu żeglarskich obyczajów i tradycji, morskie zwyczaje i etykieta.

Etykieta jachtowa czyli żeglarski savoir vivre

Na początek chciałem wyjaśnić przez co rozumie się etykietę żeglarską.

Najogólniej mówiąc jest to zbiór zwyczajów, norm współżycia w społeczności żeglarskiej wynikającej z wieloletniej lub wielowiekowej tradycji. Większość tych zasad to zasady niepisane, chodź większość ich tak jest zakorzeniona w tradycjach morskich że stanowią już one prawa.