NAWIGACJA

Nawigacja jako dziedzina żeglarstwa i transportu morskiego, nawigacja morska, historia nawigacji, astronawigacja, nawigacja terestryczna, podstawowe pojęcia i urządzenia nawigacyjne: kompas, busola, sekstant, luneta, klepsydra, globus, mapy morskie, log, wyznaczenie kursu, itp, technika nawigacji, obieranie i trzymanie kursu, niezbędne na pokładzie narzędzia nawigacyjne.

Rozbudowa Pętli Żuławskiej - 303km raju dla Żeglarzy, Kajakarzy, Turystów i Wodniaków

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową lub hausbotem.

Mapa

Czasem można odnieść wrażenie, że dzisiejszy świat nie stanowi wyzwania, że wszystkie białe plamy zostały już dawno odkryte, a podróżowanie utraciło swą magię i tajemniczość. Trudno nie utwierdzić się w tym przekonaniu, jeśli nawet w podróży do obcego miasta i precyzyjnym dotarciu do celu prowadzi nas telefon komórkowy z wbudowanym GPS-em. Nawigacja satelitarna wiele zmieniła i wiele uprościła, a także odarła z „magii” dotychczasowe sposoby zdobywania informacji o własnym położeniu i kursie do celu. Mało kto zatem zastanawia się nad wspaniałością tradycyjnej mapy.

Kompas żeglarski

Kompas żeglarski to urządzenie służące do definiowania kierunków a dokładniej jest to przyrząd nawigacyjny przy pomocy którego wyznaczamy kierunek południka magnetycznego, czyli południka w stosunku do którego igła kompasu ustawia się w położeniu równoległym (zgodnie z działaniem sił magnetycznych ziemi) i na tej podstawie określamy kierunki pochodne.

Podstawowe jednostki miar w nawigacji

Jednostki miary stosowane w nawigacji w znacznym stopniu różnią się od tych stosowanych przez nas na codziennie. Rozróżniamy wśród nich:
-    długość – to jest: odległość, wysokość oraz głębokość
-    prędkość
-    kąt (tylko częściowo, określany mianem kierunku)

Najbardziej popularną, a zarazem najczęściej stosowaną jednostką jest mila morska. To właśnie ona pozwala określić odległość. Mila morska wynosi 1852 m i równa się długości jednej minucie wielkiego koła. Kabel (kbl) natomiast stanowi 1/10 część mili morskiej i równy jest 185,2 m.

Nawigacja...

Jedną z najważniejszych kwestii w żeglarstwie była znajomość własnej pozycji. Z „lądowego” punktu widzenia może się to wydawać małym problemem, gdy jednak uzmysłowimy sobie bezkres wody i brak charakterystycznych punktów ułatwiających orientację – zaczyna się kłopot. Oczywiście dziś w dobie satelitów i GPS-ów nawigacja stała się zdecydowanie łatwiejsza, jednak jeszcze kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu była to prawdziwa wiedza tajemna. Jak w związku z tym radzono sobie z wyznaczaniem własnej pozycji na mapie? Sposobów było kilka, żaden nie był doskonały, ale przy odrobinie wysiłku i… szczęścia, pozwalały one w miarę bezpiecznie żeglować i dopłynąć do celu.