Jan Juliusz Pick

Obyś nie splamił Honoru Polaka i Honoru Polskiej Bandery - Cz. 2

Rok 1985 Lazurowe Wybrzeże. Port La Sete. 

  m/s Agia Thalassini sygnał wywoławczy 3FMK.

 

       Sama nazwa – Lazurowe Wybrzeże - prawda, że podnosi ciśnienie? Przepięknie. Brak słów! To trzeba zobaczyć na własne oczy. A najlepiej tam się urodzić, żyć i umrzeć.

Obyś nie splamił Honoru Polaka i Honoru Polskiej Bandery - Cz. 1

 Rok 1985  - Ivory Coast (Wybrzeże Kości Słoniowej) 

                   m/s Agia Thalassini sygnał wywoławczy 3FMK. 

 

 Po niekończących się a i niewątpliwie szaleńczych zmaganiach z Neptunem, wszechwładnym panem mórz i oceanów tego świata, dla zaprawionych w tych bojach zejmanów przychodzi czas na wypoczynek. 

m/t "Aquila" - radiowy sygnał wywoławczy SQLP

Rybacy, a szczególnie dalekomorscy, tudzież marynarze oraz żeglarze, sercem a i duszą z morzem związani, nieco dłużej żeglując, ulegają jednak takiej specyficznej asymilacji polegającej na przystosowaniu się do niespotykanych na lądzie norm życia społecznego a na statkach bezwzględnie obowiązujących.

Wszyscy po morzach żeglujący zdają sobie doskonale sprawę, iż użyte tu iluzoryczne określenie „nieco dłużej żeglując” nie ma odzwierciedlenia w morskiej rzeczywistości.

"Dziadek" - s/s Wisconsin - s/s Fryderyk Chopin - s/s Kaszuby - s/s Kapitan Konstanty Maciejewicz

Statek, to niby martwa rzecz, a jednak ten frachtowiec miał właśnie to coś, czego wiele innych piękniejszych ale i bardziej na świecie znanych nie posiadało. Miał po prostu duszę. 

Pod koniec lat 50- tych, ponad dwie dekady  XX wieku wiernie służył polskiemu rybołówstwu dalekomorskiemu a ówczesne załogi pracujące na tym parowcu pieszczotliwie „Dziadkiem” go zwały.

Pływając pod polską banderą, jak z wielu setek żaden inny, obojętny nie był ani ówczesnym polskim masmediom ani polskiej opinii publicznej.

Kuki

W drugiej połowie 1989 roku załogę na masowca ochrzczonego jako m/s Alexander’s Courage kierowała Morska Agencja w Szczecinie a polscy marynarze absolutnie wzajemnie nie znali się.