Nawigacja

Kompas żeglarski

Kompas żeglarski to urządzenie służące do definiowania kierunków a dokładniej jest to przyrząd nawigacyjny przy pomocy którego wyznaczamy kierunek południka magnetycznego, czyli południka w stosunku do którego igła kompasu ustawia się w położeniu równoległym (zgodnie z działaniem sił magnetycznych ziemi)…

Mapa

Czy tradycyjna papierowa mapa żeglarska, mapy Merkatora i globusy odejdą w przeszłość?

Czasem można odnieść wrażenie, że dzisiejszy świat nie stanowi wyzwania, że wszystkie białe plamy zostały już dawno odkryte, a podróżowanie utraciło swą magię i tajemniczość. Trudno nie utwierdzić się w tym przekonaniu, jeśli nawet w podróży do obcego miasta i…

Podstawowe jednostki miar w nawigacji

Mila morska

Jednostki miary stosowane w nawigacji w znacznym stopniu różnią się od tych stosowanych przez nas na codziennie. Rozróżniamy wśród nich:–    długość – to jest: odległość, wysokość oraz głębokość–    prędkość–    kąt (tylko częściowo, określany mianem kierunku) Najbardziej popularną, a zarazem najczęściej…

Nawigacja…

Chronometr żeglarski

Jedną z najważniejszych kwestii w żeglarstwie była znajomość własnej pozycji. Z „lądowego” punktu widzenia może się to wydawać małym problemem, gdy jednak uzmysłowimy sobie bezkres wody i brak charakterystycznych punktów ułatwiających orientację – zaczyna się kłopot. Oczywiście dziś w dobie…