Polskie Rybołówstwo

POLSKIE RYBOŁÓWSTWO

Geneza, historia polskiego rybołówstwa, rybołówstwo dalekomorskie, bałtyckie i przybrzeżne, wspomnienia Rybaków, opowiadania Ludzi Morza, współczesne problemy Rybaków, kultura i życie Rybaków, rybackie zwyczaje i praca Rybaków, rybackie połowy i rejsy a przede wszystkim stare opowiadanie i wspomnienia Starych Rybaków.

Polecam uwadze dwa podkatalogi w tym dziale, poświęcone pracy i życiu dwóch Wielkich Rybaków, prawdziwych Ludzi Morza, każdy z nich całe dorosłe życie spędził na morzach i ocenach świata. Rybackie życie obu Panów w ich własnych wspomnieniach, opowiadaniach, rysunkach, grafikach które chcieliby przekazać innym – fakty z Rybackiego Życia, których nie można znaleźć w internecie czy księgarni, historie warte wiecznej pamięci:

Jan Juliusz Pick

Marian Rodak